别墅 - 出售 - Rakoniewice, Polska


NA SPRZEDAŻ DOM Z WIEŻĄ-RAKONIEWICE SUPER CENA!

 开价
11 Słoneczna - Rakoniewice, Polska
交房日期: 01/03/2017
ID: 790121006-7
房间总数:
4
卧室数量:
3
洗手间数量
1
总面积(平方米)
602
占地面积
16,463
建造年份
1860

楼层数:
2
卫生间数量:
1
Polish
Disclaimer:
Translations of the property description are powered by Google Translate and does not guarantee the accuracy of the results. The Translation may not match description in the original language.
NA SPRZEDAŻ WYJĄTKOWY DOM Z WIEŻĄ PLUS PRAWIE 2 HA ZIEMI W RAKONIEWICACH
- 60 MIN. OD POZNANIA, POMIĘDZY GRODZISKIEM WLKP. A WOLSZTYNEM

Taka oferta się nie powtórzy (pisano o niej w prasie):

WYJĄTKOWA
Bardzo zadbany Dom z Wieżą składa się z gustownie odremontowanej części mieszkalnej oraz części produkcyjnej z niesamowitym potencjałem.
Na terenie posiadłości znajduje się dodatkowo drugi dom mieszkalny, tzw. niegdyś „służbówka”.
Dodatkowo do dyspozycji, bardzo czyste i zadbane są zabudowania gospodarcze.
Całość otoczona jest niesamowitym parkiem ze stawem oraz terenem rekreacyjnym.
Pozostałe części działki są do wykorzystania na rozwój posiadłości lub inne cele budowlane.
Z HISTORIĄ
Niesamowity z duszą Dom z Wieżą z XIX wieku ówcześnie będący lokalnym ośrodkiem życia kulturalnego i rozrywki.
Z czasem w posiadłości otworzono restaurację oraz dobudowano sale balowe, restauracyjne, a nawet kręgielnię.
Mimo zniszczeń spowodowanych podczas II wojny światowej Dom z Wieżą został przywrócony do swej dawnej świetności i znowu stał się miejscem spotkań, zabaw oraz wesel.
W pierwszej połowie XX wieku wykorzystano pomieszczenie na zakład produkcji ozdób choinkowych, szlifiernię kamieni szlachetnych oraz zakład produkcji kurtek.
W latach 60-tych część produkcyjna została rozbudowana o dodatkowe pomieszczenia.
Przez wiele lat znajdowało się tu centrum życia kulturalnego i towarzyskiego mieszkańców Rakoniewic.
IDEALNA DLA RODZINY LUB POD INWESTYCJĘ
Posiadłość można dostosować do zmieniających się potrzeb dużej rodziny,
ale również z łatwością można przystosować ją do zamieszkania dwóch pokoleń (możliwość wykonania osobnego wejścia dla drugiej rodziny).
Dla prowadzących lub planujących zająć się jakąkolwiek działalnością gospodarczą proponowana nieruchomość doskonale nadaje się na realizację takiego projektu jak:
restauracja, przedszkole, fitness, dom starców, czy po prostu pokoje na wynajem, itp.

LOKALIZACJA:
gm. Rakoniewice, powiat Grodzisk Wlkp., woj. wielkopolskie

Posiadłość usytuowana jest w zachodniej części miasta nazywanej kiedyś Zamieście Zachód.
Okolica spokojna wokół zabudowy jednorodzinnej, terenów zielonych oraz byłych winnic.
Naprzeciwko Domu z Wieżą znajduje się zabytkowa, niedawno wyremontowana stacja kolejowa „Rakoniewice”.

Tuż obok Wolsztyna (ok. 10 km).
Do centrum Rakoniewic jest niecały kilometr.
Niemalże z posiadłości jest wjazd na drogę krajową nr E32, która łączy się z autostradą A2 przechodzącą przez Poznań jak i obwodnicą S11.

W okolicy znajdują się: sklepy, szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, apteka, tereny rekreacyjne (korty tenisowe, stadion, hala sportowa).

OPIS GŁÓWNY/BUDYNKU:

Główne wejście do budynku, a także wjazd do posesji znajdują się od strony frontowej-wschodniej obiektu.
Dom wybudowany w 1860 roku, a przez kolejne wieki i lata był rozbudowywany.

STANDARD WYKOŃCZENIA:
- wszystkie mury i ściany wykonane są z cegły (średnio 50 cm), całość otynkowana;
- na podłogach głownie płytki, drewno;
- schody na piętro i poddasze wykonane z drewna;
- dach pokryty papą i blachodachówką.

OPIS POMIESZCZEŃ:

Powierzchnia całkowita 602,5 m2
Powierzchnia mieszkalna 159,4 m2
Powierzchnia produkcyjna 183,6 m2

PARTER
(część mieszkalna) - to przytulna odremontowana strefa dzienna:
- weranda (ok. 5 m2);
- przedpokój (ok. 12,5 m2);
- hol ze schodami w wieży ( ok. 26,7 m2);
- salon z tzw. kozą (ok. 21,3 m2);
- kuchnia z jadalnią (ok. 14,7 m2);
- pokój (ok. 23,7m2)
- sypialnia (ok. 24 m2);
- łazienka z WC (ok. 7,8 m2);
- garaż ( ok. 29,6 m2);
- piwnice - na poziomie sutereny, z oknami i murowaną podłogą: dwie kotłownie (paliwo stałe i gaz), spiżarnia, cztery pomieszczenia.

(część produkcyjna) - do zagospodarowania:
- trzy sale balowe ( ok. 35 m2, 48,6 m2, 100 m2)
- weranda (ok. 72,2 m2)
- przyziemia z pomieszczeniem socjalnym i łazienką do remontu.

PIĘTRO (część mieszkalna)- to strefa odpoczynku:
- pokój (ok. 23, 7 m2):

PODDASZE - ok. 187 m2 - tutaj może powstać osobne mieszkanko z pokojami:
- strychy - 5 pomieszczeń.

OPIS DZIAŁKI:
Pięknie zadbana, w całości zagospodarowana działka o powierzchni ok. 1,6 ha z ogródkiem, stawem i drzewami owocowymi (jabłonie, śliwy, grusze, orzech włoski).
Przednia część działki zajmuje ok. 1 ha z możliwością zagospodarowania na działki budowlane,
lub pod rozwój posiadłości ziemskiej, np. wybieg dla koni lub tereny rekreacyjne.

Na posesji znajdują się dodatkowo:
- budynki gospodarcze (drewutnia, skład opału, obora oraz stodoła - murowane);
- drugi dom mieszkalny, tzw. służbówka, o powierzchni ok. 120 m2 do remontu.

MEDIA: prąd (piec opalany drewnem i węglem), woda, gaz.

ODLEGŁOŚCI:
- centrum Poznania - ok. 60 km
- centrum Zielonej Góry - ok. 70 km
- centrum Wolsztyna - ok.10 km
- centrum Grodziska Wlkp. - ok. 15 km
- droga krajowa E32 -ok. 800 m
- stacja kolejowa Rakoniewice -ok. 100 m

Idealne rozwiązanie dla: rodziny ceniącej sobie spokój, a zarazem chcącej dobrze ulokować swoje pieniądze, z dogodnym dojazdem do Zielonej Góry i Poznania!

Zapraszam na specjalnie poświęconą stronę internetową www.rakoniewice.net i oczywiście na prezentację, aby poczuć ten niesamowity klimat wyjątkowej posiadłości.

[Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.]

Informacja przekazana przez agenta / właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie zweryfikowana.

ENGLISH VERSION

FOR SALE EXCLUSIVE TOWER HOUSE PLUS ALMOST 2 HA OF LAND IN RAKONIEWICE – 60 MINUTES FROM POZNAN CITY, BETWEEN GRODZIK WLKP. AND WOLSZTYN CITY

Such an offer would not be twice (it was written about it in newspapers)

EXCLUSIVE
Very neat Tower House consists of a tastefully rennovated residential and production part with an outstanding potential. On the property area there is also an extra dwelling house.
Additionally to the disposal are very clean and well cared outbildings.
The whole mansion is surrounded by an amazing park with a pond and a recreational area.
Other parts of the land can be adopted for the development of the mansion or different cunstruction purposes.
HISTORY
An amazing Tower House with a soul dates from nineteenth century, at that time it was the local center of cultural and entertainment life.
Over time in the property the restaurant was opened and ballrooms, restaurant and even a bowling alley were built.
Despite the devestation caused by the Second World War the Tower House was restored to its former glory and again became a place of meetings, parties and weddings.
In the first half of the twentieth century the ballrooms and the other spaces were adopted for the production plant of Christmas decorations, precious stones grinding facility and production of jackets. In the 60s the production part was expanded with additional rooms. For many years there was a center of cultural and social life for inhabitants of Rakoniewice.
IDEAL FOR FAMILY OR INVESTMENT
The property may be adapted to the changing needs of a large family,
but it may be also the house for two generations (there is the possibility of making a separate entry for the second family).
For those who are running or planning to do their own business, the offered property is ideally suited for the following projects:
restaurant, kindergarten, fitness, old people's home or just rooms for rent,etc.

LOCATION:
Rakoniewice Commune, Grodzisk Wielkopolski County, Greater Poland Voivodeship, Poland
The property is located in the western part of the city called Zamieście West.
Peaceful area around single family buildings, green areas and former vineyards.
Opposite to the Tower House there is the historic, recently renovated "Rakoniewice" railway station.

Just next to Wolsztyn (about 10 km).
The center of Rakoniewice is less than one kilometer.
Almost from the property there is an access to the national road number E32, which connects to the A2 motorway passing through Poznań as well as the S11 bypass.

In the neighborhood there are: shops, school, kindergarten, health center, pharmacy, recreational areas (tennis courts, stadium, sports hall).

MAIN BUILDING DESCRIPTION:

The main entrance to the building as well as the entrance to the property are located from the front-east side.
The house was built in 1860, and for many centuries and years it was expanded.

STANDARD OF FINISHINGS:
- all walls are made of bricks (average 50 cm), all plastered;
- on the floor is mainly wood;
- floor and attic stairs are made of wood;
- roof is covered with tarpaulin and sheet metal tiles.

DESCRIPTION OF ROOMS:

Total area of ​​602.5 m2
Living area of 159.4 m2
Production area of ​​183.6 m2

GROUND FLOOR
(Living area) - a cozy, refurbished living area:
- veranda (about 5 m2);
- hall (about 12.5 m2);
- lobby with stairs in the tower (about 26.7 m2);
- living room with woodburning stove (about 21.3 m2);
- kitchen with dining area (about 14.7 m2);
- room (about 23.7m2)
- bedroom (about 24 m2);
- bathroom with toilet (about 7.8 m2);
- garage (about 29.6 m2);
Basements - with windows and brick floors: two boiler houses (solid fuel and gas), pantry, four rooms.

(Production part) - for development:
- three ballrooms (about 35 m2, 48.6 m2, 100 m2)
- veranda (about 72.2 m2)
- ground floor with social room and bathroom for renovation.

FLOOR (living area) - a rest area:
- room (about 23, 7 m2):

ATTIC - about 187 m2 - here can be built a separate apartment with rooms:
- on the attic there are 5 rooms.

DESCRIPTION OF THE PLOT:
Beautifully maintained, fully developed plot of about 1,6 hectares with a garden, pond and fruit trees (apple, plum, pear, walnut trees).
The front part of the plot occupies about 1 ha with the possibility of development on the plot of land, or for the development of an estate, eg horse rides or recreational areas.

On the property there are also:
- farm buildings (woodwork, fuel composition, barn made of bricks);
- second home is ​​about 120 m2 for renovation.

MEDIA: electricity (wood and coal fired oven), water, gas.

DISTANCES:
- center of Poznan - about 60 km
- center of Zielona Góra - about 70 km
- center of Wolsztyn - about 10 km
- center of Grodzisk Wlkp. - about 15 km
- national road E32 -ok. 800 m
- train station Rakoniewice -ok. 100 m

Perfect solution for: family who values ​​peace and wants to invest their money well, with convenient access to Zielona Góra and Poznan city.

I invite you to the dedicated website www.rakoniewice.net and of course for the presentation to feel this amazing atmosphere of a unique property.

[The above description is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.]

Information provided by the agent / owner is considered accurate and reliable but is not guaranteed and should be independently verified.

设施

定居
邻近公共交通
郊区
外面的景色
花园
车库
电力
壁炉
配置家具
发布消息的中介/经纪人提供的所有信息均被视为可靠信息,但并不能完全保证,每条信息都应单独验证。我们不对此做出任何形式的担保或声明。
经纪人
Kinga Michalska - RE/MAX Experts
Kinga Michalska

Kinga Michalska

RE/MAX Experts


显示全部...
显示全部...
显示全部...

发送信息

 
Kinga Michalska

RE/MAX Experts

Poznańska 3/7
Poznań, Wielkopolskie, 波兰
60-848

收藏夹

分享 & 比较


最近查看过的信息

分享 & 比较