Investment - For Sale - Warszawa, Poland


Duża działka Deweloperska MPZP - MU3

 Asking Price
Wał Zawadowski - Wilanów - Warszawa, Poland
ID: 810181018-9
Lot Size:
100.00
Lot Size (m2)
29,193
Built Area (m²)
380
Parking Spaces
220
Polish
Disclaimer:
Translations of the property description are powered by Google Translate and does not guarantee the accuracy of the results. The Translation may not match description in the original language.
Oferuję do sprzedaży dużą, kształtną, doskonale zlokalizowaną działkę do zabudowy mieszkaniowej lub usługowej, określonej w MPZP symbolem MU3.
Na działce jest posadowiony dom mieszkalny, zbudowany według tradycyjnej technologii, o pow. Ogólnej 380 m2, użytkowej 235 m2. Mieści on 5 pokoi, dwie kuchnie, dwa tarasy, piwnicę, oraz strych. Media : prąd, gaz, wodociąg. Kanalizacja w pobliskiej ulicy Bruzdowej. Teren płaski, nieogrodzony. Wymiary działki 100 x 220.
Prezentowana nieruchomość , jest jedną z nielicznych, pozostałych na terenie Wilanowa, z tak wieloma pewnymi możliwościami do jej zagospodarowania, określonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Położona u zbiegu projektowanej trasy Czerniakowska Bis ( zjazd ok. 30 m od granicy działki ), oraz w niewielkiej ( ok 500 m ) odległości od Obwodnicy Warszawy- autostrady A2-S2 w budowie, która będzie łączyć się z mostem przez Wisłę. Rozjazd w bliskiej odległości od działki, co wyłania ogromne możliwości dla inwestorów z branży handlowej, hotelarskiej, gastronomicznej, samochodowej, czy paliwowej.
Zabudowa mieszkaniowa, wolnostostojąca jedno lub dwulokalowa może zostać zrealizowana na min. powierzchni 1.200 m 2, zaś bliźniacza na powierzchni 1.600 m2, dwulokalowa – po 800 m 2 na każdy segment. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi ok. 60 %. , zabudowana powierzchnia każdej działki nie może przekroczyć 600m2, z wyłączeniem usług kultury, oświaty , zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji. Wysokość zabudowy 12 m do 3 -4 kondygnacji, albowiem, przy spadzistym dachu, dopuszcza się przekroczenie tej wysokości.
Obecnie teren cechuje niewysoka zabudowa mieszkaniowa, oraz przestrzeń pełna zieleni. Dobra infrastruktura; sklepy, szkoły, przedszkola, kluby fitness, pola golfowe, boiska sportowe, tenis. W pobliżu ścieżki rowerowe, które wiodą z jednej strony do Pałacu Wilanowskiego, oddalonego ok. 2 km od tego uroczego miejsca. Dalej szlakiem wzdłuż Wisły ścieżka wiedzie na drugi koniec Warszawy. Jadąc w kierunku Konstancina, dojedziemy szybko do lasu Kabackiego, Parku w Powsinie, czy Ogrodu Botanicznego.
Komunikacja MZK nieopodal działki.
Polecam i zapraszam do prezentacji oraz zakupu.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ofert w rozumieniu przepisów. Kodeksu Cywilnego

The presented property is one of the few remaining in Wilanów, with so many certain options for its development, set out in the Local Spatial Development Plan. Located at the intersection of the planned route Czerniakowska Bis (exit about 30 m from the plot), and in a small (about 500 m) distance from the Warsaw Ring Road - A2-S2 motorway under construction, which will connect with the bridge across the Vistula. Traveling in close proximity to the plot, which opens up huge opportunities for investors in the trade, hotel, catering, car or fuel industries. Residential housing, free standing one or two-gallon can be implemented for min. area of 1,200 m 2, and the twin area of 1,600 m2, two-bay - 800 m 2 for each segment. The biologically active area is approx. 60%. , the built-up area of each plot can not exceed 600m2, excluding culture, education, health and social care, sports and recreation services. The height of the building is 12 m to 3-4 floors, because, with a sloping roof, it is allowed to exceed this height. Currently, the area is characterized by low housing development, and a space full of greenery. Good infrastructure; shops, schools, kindergartens, fitness clubs, golf courses, sports fields, tennis. Near the bike path, which leads from one side to the Wilanów Palace, about 2 km from this charming place. Next, along the Vistula route, the path leads to the other end of Warsaw. Driving towards Konstancin, we will quickly get to Kabacki Forest, Park in Powsin, or the Botanical Garden. Communication MZK near the plot. I recommend and invite you to the presentation and purchase. This announcement does not constitute offers within the meaning of the provisions. Of the Civil Code

Community Description

Piękna okolica, zabudowana przeważnie nowymi inwestycjami deweloperskimi. Nieruchomość położona u zbiegu dwóch głównych arterii komunikacyjnych; Obwodnica Warszawy ( w budowie ), oraz zaprojektowanej Trasy Czerniakowska Bis.

Beautiful surroundings, mostly developed with new development projects. The property is located at the intersection of two main thoroughfares; Warsaw ring road (under construction), and the designed Czerniakowska route Bis.


Community Description

Piękna okolica, zabudowana przeważnie nowymi inwestycjami deweloperskimi. Nieruchomość położona u zbiegu dwóch głównych arterii komunikacyjnych; Obwodnica Warszawy ( w budowie ), oraz zaprojektowanej Trasy Czerniakowska Bis.

Beautiful surroundings, mostly developed with new development projects. The property is located at the intersection of two main thoroughfares; Warsaw ring road (under construction), and the designed Czerniakowska route Bis.


All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. No warranties or representations are made of any kind.
Managing Agent
Zofia Petitjean - RE/MAX Capital
Zofia Petitjean
Show...
Show...
Show...

SEND A MESSAGE

 
Zofia Petitjean

RE/MAX Capital

Aleja Rzeczypospolitej 20 lok. U1
Miasteczko Wilanów

Warszawa, Mazowieckie, Poland
02-972

Favourites

Share & Compare


Recently Viewed

Share & Compare