Deregulacja wzmocni franczyzę

Agata Stradomska - Akademia RE/MAX Polska

W dniu 9 lipca 2013 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Ustawa ta w sposób znaczący zmienia dotychczasowe regulacje dotyczące świadczenia usług i wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, które dotychczas są uregulowane w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami (UOGN).

Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Z Ustawy usunięto większość zapisów dotyczących zawodu pośrednika i czynności pośrednictwa. W trakcie kolejnych zmian projektu ustawy deregulacyjnej pojawiało się wiele modyfikacji - począwszy od pozostawienia zawodu pośrednika, ograniczając do minimum wymogi formalne związane z uzyskaniem tego tytułu, aż do całkowitej rezygnacji ze wszystkich zapisów z tym związanych. W końcowej wersji zmiany Ustawy w UOGN pozostaną jedynie szczątkowe zapisy dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - jak wymóg zawierania umów pośrednictwa na piśmie oraz posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC przez osoby wykonujące ten zawód.

Wprowadzone zmiany oznaczają, że od przyszłego roku pośrednictwem w obrocie nieruchomościami będzie mogła zajmować się każda osoba, bez względu na wiedzę czy kwalifikacje formalne, co ma zdaniem ustawodawcy zwiększyć liczbę miejsc pracy. Drugą stroną medalu jest sytuacja klientów, którzy pozbawieni gwarancji, że usługi świadczone są przez pośrednika lub pod nadzorem osób posiadających fachową wiedzę zaczną uważniej przyglądać się firmom, którym będą chcieli powierzyć obsługę jednej z największych transakcji w ich życiu - jaką jest sprzedaż lub zakup nieruchomości.

Większość klientów staje przed problemem sprzedaży lub zakupu nieruchomości nie więcej niż kilka razy w życiu, często w wyborze pośrednika nie mając własnych wcześniejszych doświadczeń. Dlatego prawdopodobnie będą kierować swoje kroki do dużych firm sieciowych o ugruntowanej pozycji na rynku, rozpoznawalnej marce, znacznie częściej niż do małych, lokalnych agencji nieruchomości.

RE/MAX umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie biznesu pod swoją marką w ramach franczyzy. Możliwość połączenia globalnej marki RE/MAX z własnym, często znanym w okolicy, nazwiskiem i wizerunkiem agenta czy właściciela biura to perspektywa stabilnego rozwoju i szansa na zwielokrotnienie dochodów. Dla osób spoza branży to znacznie większe perspektywy i prawdopdobieństwo odniesienia sukcesu, niż wchodzenie w nowy rynek wyłącznie pod własną, nieznaną nikomu nazwą.

Powszechny dostęp do internetu oraz wzrost świadomości konsumentów powodują, że zmieniają się oczekiwania klientów co do usług świadczonych przez pośredników oraz ich standardów pracy. RE/MAX zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz szeroką obsługę nawet najbardziej wymagającym klientom. Jest to możliwe dzięki stosowanym w sieci umowom na wyłączność, które umożliwiają pełne zaangażowanie się w proces sprzedaży czy zakupu nieruchomości, a także oferowanie innowacyjnych na polskim rynku technik promocji i prezentacji nieruchomości (jak domy otwarte, wirtualne wizyty, profesjonalne materiały prezentacyjne, aktywny marketing).

Deregulacja może mieć także negatywny wpływ na rynek usług szkoleniowych skierowanych dla pośredników. Zniesienie wymogów edukacji - zarówno początkowej, jak i ustawicznej - zmniejsza popyt na te usługi. Z kolei wpływa to na ograniczenie podaży, co już dziś obserwujemy. Pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien mieć wiedzę interdyscyplinarną - począwszy od zagadnień prawnych związanych z obrotem nieruchomościami, poprzez prawo cywilne, wiedzę o podatkach, do znajomości psychologii sprzedaży, technik marketingowych i wiele innych. Powinien też cały czas się dokształcać. Nasza sieć w ramach Akademii RE/MAX prowadzi profesjonalne kursy i warsztaty dla franczyzobiorców i ich agentów. Zarówno intensywne szkolenia wstępne, dedykowane nowym osobom, szczególnie tym spoza branży, jak i liczne programy tematyczne. Są to zarówno międzynarodowe szkolenia RE/MAX dostosowane do polskiego rynku nieruchomości, jak i projekty autorskie Akademii RE/MAX. Ponadto wszyscy franczyzobiorcy mają dostęp do bogatej bazy szkoleń e-lerningowych w ramach RE/MAX University i RE/MAX Advantage, a wkrótce do polskiej platformy Akademii RE/MAX.

Na konkurencyjność biura nieruchomości ogromny wpływ mają stosowane narzędzia, technologie oraz marketing. Wiąże się to jednak ze znacznymi wydatkami, które stanowią niebagatelną pozycję w kosztach stałych biura nieruchomości. Zmiany w zawodzie pośrednika prawdopodobnie spowodują, że na rynku pojawi się wiele nowych podmiotów, a co za tym idzie, aby utrzymać obecną pozycję, biura będą musiały zwiększyć ponoszone nakłady. W RE/MAX franczyzobiorcy korzystają ze wspólnej promocji, efektywnych narzędzi technologicznych i marketingowych. Działanie w ramach sieci powoduje, że koszty operacyjne poszczególnych biur są zdecydowanie niższe, niż gdyby biura te działały na rynku samodzielnie.

Źródło: www.franchising.pl
31.07.2013