Komunikacja w sieciach franczyzowych

Jednym z priorytetów firmy jest wymiana informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy prawie 100 tys. uczestników w 97 krajach.

Biura regionalne tłumaczą na bieżąco wiele prezentacji i materiałów szkoleniowych, a następnie udostępniają je agentom i właścicielom biur. Dialog i wymiana idei odbywa się również za pośrednictwem internetu i mediów społecznościowych oraz podczas regularnych spotkań właścicieli biur z agentami, biur regionalnych z franczyzobiorcami, czy spotkań właścicieli i dyrektorów regionalnych z założycielami firmy.

Organizowane w ramach sieci konwencje i konferencje, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, dają możliwość wzajemnego poznania się i nawiązania kontaktów, czy networkingu, co jest dodatkowym i niekwestionowanym atutem przynależności do RE/MAX.

Źródło: Własny Biznes Franchising