Zmiany demograficzne napędzają rozwój rynku nieruchomości

Joanna Ripard

Radykalne zmiany w demografii państw Zachodu oraz gwałtowny wzrost na rynkach wschodzących kształtują „bardzo optymistyczne” spojrzenie firmy Remax na światowy rynek nieruchomości oraz jej własna markę, powiedział Walter Schneider, dyrektor i współzałożyciel Remax Ontario- Atlantic Canada Inc., podczas kwartalnego zjazdu master franczyzobiorców z Europy oraz Bliskiego Wschodu. Dodał też, że pomimo iż amerykański rynek nieruchomości balansował ostatnimi czasy na krawędzi to nie przewiduje się już dalszego pogorszenia sytuacji.

Znaczny wzrost poziomu urbanizacji, spowodowany napływem spragnionej miejskiego stylu życia ludności do miast, będzie kształtował światowy rynek nieruchomości.

„Na świecie jest 6,9 miliarda ludzi z czego dwa miliony prowadzą typowy dla nas, zachodni styl życia. Około 3,5 miliarda ludzi mieszka w miastach. Obecnie na świecie istnieje 20 miast mających ponad 10 milionów mieszkańców, należą do nich m.in. Londyn, Tokio, Bombaj, Nowy Jork i Sao Paulo. Na przestrzeni najbliższych 15 lat liczba takich miast wzrośnie do 30. Do 2050 roku 70 procent ludzi na świecie będzie mieszkało w miastach”, zauważył Schneider.

Stany Zjednoczone są jedynym państwem z grupy G8, które jest w stanie naturalnie rozwijać swoja populację. Pozostałe państwa muszą w znaczącym stopniu polegać na napływie imigrantów co ma pozytywny wpływ na sektor nieruchomości - kanadyjskie statystyki pokazują, że imigranci kupują nieruchomość w przeciągu siedmiu lat od osiedlenia się w Kanadzie.

Wzrost liczby osób samotnie wychowujących dzieci, singli oraz związków jednopłciowych spowodował, że na całym świecie w ciągu ostatnich 25 lat radykalnie zmienił się profil typowego klienta agencji nieruchomości. „Niewiele przypomina od dziś klienta z lat osiemdziesiątych”, podkreślił Schneider. Dziś w Ameryce Północnej niemal połowę gospodarstw domowych tworzą pary żyjące w związkach nieformalnych. Sytuacja ta jest wynikiem coraz późniejszego wstępowania w związki małżeńskie oraz podejmowania decyzji o wydaniu na świat potomstwa.

Schneider przyszłość amerykańskiego rynku nieruchomości widzi w jasnych barwach i podkreśla, że pomimo iż rynek ten nie jest jeszcze w fazie powrotu do poprzedniego poziomu to sytuacja już się nie pogorszy. Przypomniał on, że w fazie szczytowego rozwoju rynku nieruchomości 1,5 miliona agentów przeprowadzało 7,1miliona transakcji rocznie natomiast przewiduje się, że w tym roku 1,1 miliona agentów przeprowadzi 5,3 miliona transakcji. Tort do podziału skurczył się jednak osób chętnych uszczknąć kawałek dla siebie też jest obecnie mniej. Nie oznacza to jednak, że zakończył się w USA proces wzrostu sprzedaży nieruchomości. Schneider zauważa, że Bank of America ma 800.000 nieruchomości za które kredytobiorcy zalegają z płatnościami ponad 90 dni, przewiduje się, że do końca roku liczba ta wzrośnie do 1,1 miliona.

Na całym świecie grono kupców powiększa tzw. pokolenie Millenium złożone z osób urodzonych w latach 1971-1994, w Ameryce Północnej jest 71 milionów takich osób. „Są oni bardzo interesującą grupą ponieważ przywiązują bardzo dużą uwagą do tego jakiej marki produkt kupują co pozwala dobrze pozycjonować nasz produkt. W ubiegłym roku w Ameryce Północnej wydali oni ok. 300 miliardów dolarów na towary konsumpcyjne. Obecnie dołączają oni do klienteli rynku nieruchomości. Sześć lat temu w Indiach średnia cena domu wynosiła 15.000 dolarów, dziś to 200.000. Oto jak rośnie popyt w tego typu krajach”,powiedział Schneider. Remax, największa na świecie organizacja z branży nieruchomości, zrzeszająca 90.000 profesjonalnych agentów nieruchomości w 85 krajach, ma bardzo optymistyczne spojrzenie na przyszłość światowego rynku nieruchomości, szczególnie, że każdy lokalny rynek oferuje inne możliwości które Remax potrafi umiejętnie wykorzystać. Przekłada się to na fakt iż codziennie na świecie otwiera się dwa nowe biura Reamx. Schneider podał przykład Brazylii gdzie na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy sprzedano 140 franczyz. W jego rodzimej Kanadzie Remax ma jeszcze większy udział w rynku niż w USA gdzie w 1973 roku narodziła się ta organizacja. Podkreślił on, że przy niskich odsetkach oraz przystępnych cenach nieruchomości nigdy w historii nie było lepszej okazji żeby kupić dom bądź mieszkanie. W 34 letniej karierze Schneidera to już czwarty światowy kryzys więc nawet zapaść w Eurolandzie nie jest w stanie ostudzić jego wiary w poprawę sytuacji. Remax kontroluje 20 procent rynku nieruchomości w Portugalii a możliwości rozwoju organizacji w Hiszpanii przedstawiają się obiecująco. „Hiszpania ma teraz problemy, i następuje korekta rynku. Historia rynku nieruchomości pokazuje, że co roku ceny rosną o ok. pięć do sześciu procent, gdy rosną o 15-20 procent potrzebna jest korekta. Hiszpania jest zdrowym, tętniącym życiem krajem. Główni zagraniczni kupcy pozostają obecnie bierni. Starzejące się europejskie pokolenie baby-boomers w Anglii, Niemczech, Francji i Belgii wciąż chce jeździć do pobliskiej Hiszpanii by cieszyć się piękna pogodą. Wątpliwe jest by tak samo chętnie latali do Ameryki Północnej czy Azji. Jeżeli chodzi o pory roku Hiszpania ma najpiękniejszą pogodę w Europie .To nie jest tak, że na świecie nie ma kapitału. Jest, tylko ujawni się w odpowiednim momencie”.

Ok. 60 master franczyzobiorców spotkało się na Malcie aby dyskutować nad możliwościami oraz wyzwaniami przed którymi stoją obecnie lokalne rynki nieruchomości. Poruszano tematykę marketingu franczyz, systematyzacji, technologii i szkoleń. Schneider podkreślił jak ważne dla frabczyzobiorców okazało się zdobycie wiedzy na temat rynków nieruchomości w krajach gdzie pracują ich koledzy z Reamx. W ubiegłych latach podobne zjazdy odbywały się m.in. w Izraelu, Turcji i Hiszpanii. Kolejny odbędzie wie we wrześniu w Wiedniu.

*Walter Schneider w 1980 roku wraz ze swoim partnerem biznesowym Frankiem Polzlerem założył Remax Ontario-Atlantic Canada Inc. Jest dyrektorem Remax Ontario-Canada Inc., Remax of New England Inc., Remax North central Inc., Remax Indiana Limited Partnership, PMSC Real estate Franchising Inc. (Remax Europe) oraz Polzler and Schneider Holdings Corporation and Integra Enterprises Corporation.

Absolwent Uniiversity of Toronto, magazyn Financial Post Magazine wymienił go w 1995 roku jako jednego z najlepszych dyrektorów generalnych w Kanadzie oprócz działalności w Remax zasiada też w zarządach kilku innych firm.

Źródło: The Times Business
Edycja maltańska, 9.06.2011
Tłumaczyła Barbara Szadkowska