Office of RE/MAX Top - Warszawa

RE/MAX Top

Warszawa


(22) 242 80 60 Show...

Send us a message 

Name
*
Name
Phone
E-Mail Address
Comments
 

RE/MAX Top

ul. Klimczaka 8 lok. 42
Miasteczko Wilanów

Warszawa, Mazowieckie, Poland
02-797

Follow RE/MAX Top:

RE/MAX Top

Międzynarodowe Biuro Nieruchomości - kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości w Warszawie. Siedziba biura: Wilanów. W Miasteczku Wilanów od stycznia 2009 roku! International real estate office in Wilanow - purchase, sale and lease of real estate in Warsaw

TRWA REKRUTACJA AGENTÓW - DOŁĄCZ DO NAS!


Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt na www.topowiagenci.pl


Każdy z naszych agentów, jako Twój osobisty agent nieruchomości, zapewnia proaktywny marketing, dzięki czemu Twoja nieruchomość jest lepiej wypozycjonowana i sprzedaje/wynajmuje się szybciej. Nasze oferty są promowane na kilkudziesięciu portalach internetowych oraz w systemie wymiany ofert dostępnym jedynie dla biur nieruchomości. Poza standardowym banerem, większość ofert posiada także profesjonalnie wykonane sesje zdjęciowe i/lub wirtualne wizyty. Agenci dodatkowo promują swoje oferty nieruchomości za pośrednictwem ulotek, newsletterów oraz tzw. 'domów otwartych'.

Przy sprzedaży i wynajmie zapraszamy do współpracy na zasadzie umowy ekskluzywnej (tj. z klauzulą wyłączności). Reprezentujemy tylko jedną stronę transakcji - Ciebie. Jesteśmy z Tobą podczas całego procesu transakcyjnego - dbając, bez konfliktu interesów, wyłącznie o Twoje interesy - od początku do końca. Współpracujemy z wieloma partnerami (prawnikami, notariuszami, doradcami kredytowymi, fotografami, home stagerami, firmami remontowymi czy przeprowadzkowymi). Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowy serwis nawet w najbardziej skomplikowanych transakcjach.

Bazujemy na ponad 45-letnich doświadczeniach firmy RE/MAX, zrzeszającej ponad 120 000 agentów w 7500 biur w 100 krajach. RE/MAX to najbardziej produktywna i znana na świecie sieć agencji nieruchomości - lider w branży.

Nasze osiągnięcia:
- biuro nr 1 w Polsce w 2019 r.
- biuro nr 2 w Polsce Centralno-Północnej w 2016 r.
- biuro nr 3 w Polsce w 2015 r.
- biuro nr 1 w Polsce Centralno-Północnej w 2015 r.
- biuro nr 1 w Polsce w 2014 r.
- biuro nr 1 w Polsce w 2013 r.
- biuro nr 2 w Polsce w 2012 r.
- biuro nr 1 w Polsce w 2011 r.
- biuro nr 1 w Polsce Centralnej w 2010 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Each of our agents, as your Personal Real Estate Agent, provides proactive marketing, thanks to which your property is better positioned and sells/rents faster. Our listings are promoted on several dozen internet portals and in the multiple listing service available only to real estate brokerages. In addition to the standard ‘For Sale’ sign/banner, most listings have professionally made photo sessions and/or virtual visits. Our agents also promote their listings through flyers, newsletters and 'open houses'.

When selling and renting properties, we invite customers to work with us based on an exclusive listing agreement (i.e. agreement with exclusivity clause). We represent only one side of a transaction - yourself. We are with you throughout the entire transaction process - taking care, without any conflict of interest, only of your needs and expectations - from the beginning to the end. We work with many partners (lawyers, notaries, mortgage brokers, photographers, home stagers, renovation and relocation companies, etc.). As a result, we are able to provide comprehensive services even in the most complex transactions.

We rely on over 45 years of RE/MAX experience, associating over 120,000 agents in 7,500 offices in 100 countries. RE/MAX is the most productive and most recognized real estate network in the world - a leader in the real estate industry.

Our achievements:
- office no. 1 in Poland in 2019
- office no. 2 in Poland East-Central and North-West in 2016
- office no. 3 in Poland in 2015
- office no. 1 in Poland East-Central and North-West in 2015
- office no. 1 in Poland in 2014
- office no. 1 in Poland in 2013
- office no. 2 in Poland in 2012
- office no. 1 in Poland in 2011
- office no. 1 in East-Central Poland in 2010

We are open Monday to Friday from 10 a.m. to 5 p.m.
Would you like to sell or rent a property in Warsaw? Contact us - we are here to help!

NOBODY IN THE WORLD SELLS MORE REAL ESTATE THAN RE/MAX

ATTENTION: WE ARE CURRENTLY RECRUITING - entrepreneurs interested in joining RE/MAX Top PLEASE APPLY NOW!


    Trwa REKRUTACJA agentów - dołącz do nas! Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt na www.topowiagenci.pl.
    Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.
    Współpracujemy z większością banków oferując kredyty na dogodnych warunkach.
    Bogata oferta z rynku pierwotnego - mieszkania bez prowizji prosto od dewelopera.

Languages Spoken

English
German
Polish
RussianCertificates