WARUNKI UŻYTKOWANIA
Przed rozpoczęciem użytkowania strony internetowej RE/MAX Poland, remax-poland.com, prosimy uważnie zapoznać się z notą prawną. Celem tej strony internetowej jest umożliwienie klientom dostępu do informacji dotyczących ofert nieruchomości, nieruchomości i gruntów na sprzedaż i do wynajęcia poprzez organizację RE/MAX i członków RE/MAX, także dostarczanie różnych informacji związanych z zagadnieniem nieruchomości, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Na stronie załączone są także informacje dotyczące firmy, organizacji RE/MAX i członków RE/MAX. Aby zapewnić gościom naszej strony bezpieczną, nieofensywną atmosferę ustaliliśmy prezentowane poniżej warunki użytkowania. Poprzez korzystanie z jakiegokolwiek obszaru strony remax-poland.com, zgadzają się Państwo na związanie warunkami i zasadami użytkowania prezentowanymi poniżej. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na wszystkie Warunki użytkowania, proszę nie korzystać z tej strony.

NOTA O PRAWACH AUTORSKICH
Materiały zawarte na tej stronie internetowej, podobnie jak organizacja, wygląd oraz układ strony, są objęte prawami autorskimi i chronione są przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, prawo międzynarodowe i postanowienia odpowiednich traktatów. Jesteś uprawniony do dostępu, pobierania i drukowania materiałów z tej strony internetowej tylko i wyłącznie na potrzeby Twojego własnego i niekomercyjnego użytku, jednakże każdy wydruk z tej strony, lub części tej strony musi zawierać notę o prawach autorskich RE/MAX Poland. W wyniku dostępu na stronę, pobierania lub drukowania materiałów ze strony nie stanowi wobec Ciebie jakiegokolwiek roszczenia czy tytułu prawnego. W przypadku wyraźnego zastrzeżenia, nie wolno Ci kopiować, modyfikować, rozprowadzać, przekazywać, eksponować, publikować, udzielać zezwolenia, tworzyć dzieła pochodnego, tworzyć linku lub ramki na innej stronie internetowej, używać na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, przekazywać lub sprzedawać jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie internetowej, ale nieograniczone jest….praktyki „screen scraping” czy „database scraping”…by uzyskiwać listę użytkowników lub inne informacje.

ZNAKI HANDLOWE
RE/MAX, Above the Crowd, Take a Step Above The Crowd, Out in Front, It's the Experience, The Real Estate Superstars, wzór czerwono-biało-niebieskich horyzontalnych pasów oraz wzór graficzny logo balonu powietrznego RE/MAX są zastrzeżonymi znakami i koncepcjami firmowymi, zarejestrowanymi wśród znaków RE/MAX International, Inc. Znaki RE/MAX International nie mogą być używane w jakikolwiek sposób bez uzyskania wcześniej wyrażonej pisemnie zgody.

LINKI
Dla Twojej wygody, RE/MAX może dostarczać linki do różnych innych stron internetowych, które mogą Cię zainteresować. RE/MAX jednak nie kontroluje tych stron i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani za dokładność lub wiarygodność informacji, danych, opinii, porad czy oświadczeń zawartych na tych stronach internetowych, Ponadto przy każdorazowym korzystaniu z naszej strony internetowej ma zastosowanie polityka prywatności danej strony przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych, Wchodząc na strony internetowe za pośrednictwem umieszczonych u nas linków, czynisz to na własne ryzyko. RE/MAX zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia w każdej chwili każdego linku lub programu połączonego.

DISCLAIMER
THE MATERIALS CONTAINED IN THIS WEB SITE ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND AS AVAILABLE BASIS, WITHOUT REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND. RE/MAX EUROPE EXPRESSLY DISCLAIMS ALL SUCH REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF TITLE, NONINFRINGEMENT, OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. RE/MAX EUROPE DOES NOT WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION, TEXT, GRAPHICS, LINKS OR OTHER ITEMS CONTAINED WITHIN THESE MATERIALS. RE/MAX EUROPE MAY MAKE CHANGES TO THIS WEB SITE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE. WHILE RE/MAX EUROPE STRIVES TO KEEP THE INFORMATION ON THIS SITE ACCURATE AND CURRENT, RE/MAX EUROPE CANNOT GUARANTEE THE ACCURACY, COMPLETENESS OR TIMELINESS OF THE INFORMATION. INFORMATION WITHIN THE RE/MAX WEB SITE MAY CONTAIN TECHNICAL INACCURACIES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. RE/MAX RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES, CORRECTIONS AND/OR IMPROVEMENTS TO THE INFORMATION CONTAINED WITHIN THIS WEB SITE, AT ANY TIME, WITHOUT NOTICE.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Materiały prezentowane na tej stronie dostarczane są na zasadzie „jak w” i dostępne są bez jakiejkolwiek reprezentacji lub gwarancji . RE/MAX Poland wyraźnie oświadcza, iż wszystkie takie gwarancje i reprezentacje, jakiegokolwiek rodzaju, włączając w to jakiekolwiek ograniczenia gwarancyjne tytułów, lub gwarancji handlowych lub pasujących dla konkretnej potrzeby/czynności. RE/MAX Poland nie gwarantuje dokładności ani kompletności zawartych informacji, tekstów, grafik, linów ani żadnych innych elementów zawartych w zawarciu tychże materiałów. RE/MAX Poland ma prawo dokonywać zmian na tej stronie internetowej kiedykolwiek bez wcześniejszego uzgadniania. Podczas gdy RE/MAX Poland  stara się by informacje zawarte na stronie internetowej były zawsze konkretne i aktualne, RE/MAX Poland nie może zagwarantować  dokładności, kompletności ani dokładności czasowej informacji. Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać techniczne nieścisłości lub też błędy stenograficzne. RE/MAX Poland zastrzega sobie prawo do robienia poprawek, korekt i/lub usprawnień dla informacji zawartych na tej sieci o każdej porze, bez uzasadniania zmian.

UAKTUALNIENIA
RE/MAX Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian na stronie remax-poland.com i przedstawionych warunków użytkowania poprzez uaktualnienie danych. Powinieneś, odwiedzając tą stronę od czasu do czasu, zapoznać się z aktualnymi warunkami użytkowania, ponieważ są ona dla Ciebie wiążące. Korzystanie przez Ciebie z tej strony po zmianach tu wprowadzonych oznacza Twoją zgodę na te zmiany i na związanie nowymi warunkami użytkowania. Jeżeli jakakolwiek zmiana jest dla Ciebie nie do zaakceptowania, Twoją jedyną możliwością jest zaprzestanie korzystania i użytkowania tej strony