ul. Klimczaka 8 lok. 42
Miasteczko Wilanów

Warszawa, Mazowieckie, Poland
02-797
Rafał Zajączkowski - RE/MAX Top

Rafał Zajączkowski

RE/MAX Top

OfficeOf RE/MAX Top - Warszawa ul. Klimczaka 8 lok. 42
Miasteczko Wilanów

Warszawa, Mazowieckie, Poland
02-797

+48 784 794 694 Pokaż...
(22) 242 80 60 Pokaż...

Send us a message 

Name
*
Name
Phone
E-Mail Address
Comments
 

OfficeOf RE/MAX Top - Warszawa ul. Klimczaka 8 lok. 42
Miasteczko Wilanów

Warszawa, Mazowieckie, Poland
02-797
ul. Klimczaka 8 lok. 42
Miasteczko Wilanów

Warszawa, Mazowieckie, Poland
02-797

Rafał Zajączkowski

Pozdrawiam serdecznie,

Rafał Zajączkowski

Agent nieruchomości

RE/MAX

tel. 784794694

[email protected]

www.remaxtop.pl 

 
Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych:

Informujemy, że administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest AXEM spółka z o.o., z siedzibą główną w Warszawie ul. Klimczaka 8 lok. 42, KRS #: 0000308348, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 118-196-96-90, REGON: 141473440, kapitał zakładowy 50.000 zł.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

- w formie pisemnej pod adresem: Klimczaka 8 lok. 42, 02-797 Warszawa

- w formie telefonicznej pod numerem telefonu: 22 299 06 04

- w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: [email protected]